Custom Avatar - 4523

SPANS – http://eRecruitment.Sarawak.gov.my

Sistem eRecruitment telah dilancarkan pada 30 Jun 2004 dan merupakan laman web rasmi yang digunakan untuk memaparkan jawatan-jawatan kosong di Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Pihak Berkuasa Tempatan dari semasa ke semasa

Pemohon secara atas talian (on-line) boleh mencari dan memohon jawatan kosong yang terdapat dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Pihak Berkuasa Tempatan, menghantar dan mengemaskini maklumat peribadi, menyemak status permohonan, menyemak jadual temuduga dan mendapatkan pemberitahuan status permohonan dan temuduga melalui e-mel dan SMS.

Sistem eRecruitment boleh dicapai melalui laman web seperti berikut:
* http://erecruitment.sarawak.gov.my
* http://www.psc.sarawak.gov.my
* http://www.sarawak.gov.my

SPANS's Job Listings

SPANS 100px

PENGAWAS HUTAN G11 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

SETIAUSAHA PEJABAT N29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

AHLI MUZIK/PEGAWAI KEBUDAYAAN B19 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

AHLI MUZIK/PEGAWAI KEBUDAYAAN B29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (KETUA UNIT PENAPISAN) S41 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PEGAWAI KEBUDAYAAN B19 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN E29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN G29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI SAINS C29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA J29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI SYARIAH LS29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government
SPANS 100px

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 – Sarawak

SPANS
Posted by: SPANS

Date: 3 Nov2019
Sarawak
Sarawak, Malaysia
Government