Avatar for KGJ

KGJ

KGJ's Job Listings

Kejuruteraan Gemilang Jaya

Painter (Kejuruteraan Gemilang Jaya) – Bintulu

Kejuruteraan Gemilang Jaya
Posted by: KGJ

Date: 2 Aug2019
Bintulu
Sarawak, Malaysia
Full-Time
Kejuruteraan Gemilang Jaya

Blaster Painter (Offshore) (Kejuruteraan Gemilang Jaya) – Bintulu

Kejuruteraan Gemilang Jaya
Posted by: KGJ

Date: 2 Aug2019
Bintulu
Sarawak, Malaysia
Full-Time
Kejuruteraan Gemilang Jaya

Fire Watcher (Kejuruteraan Gemilang Jaya) – Bintulu

Kejuruteraan Gemilang Jaya
Posted by: KGJ

Date: 2 Aug2019
Bintulu
Sarawak, Malaysia
Full-Time
Kejuruteraan Gemilang Jaya

Workleader (Kejuruteraan Gemilang Jaya) – Bintulu

Kejuruteraan Gemilang Jaya
Posted by: KGJ

Date: 2 Aug2019
Bintulu
Sarawak, Malaysia
Full-Time