PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 – Sarawak

Posted by SPANS | 3 Nov 2022
Kuching, Sarawak, Malaysia Government Job expires in 92 days Negotiable

SPANS

PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 – Sarawak

Calon-calon bagi lantikan hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i. Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[ Gaji permulaan : RM1,363.00 ]; atau

ii. Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[ Gaji Permulaan: RM1,738.86 ]

iii. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pertanian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred GA27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i. mempunyai kelayakan di atas; atau
ii. lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian, Gred GA27, adalah tertakluk di bawah skim perkhidmatan tersebut yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

 

  How to Apply

  E-Recruitment Registration Instruction
  Please Follow the instructions provided in the above link to apply using e-Recruitment for the government jobs

  E-Recruitment Registration
  For interested applicants, please go to the above link to apply.

  Only application via E-recruitment is accepted

  The following Job advertisement (including all written contents) on this web page is COPYRIGHTED, owned and posted by SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK. Please do not repost, republish, modify, copy or distribute any of the said materials and contents in any ways possible as it is STRICTLY PROHIBITED.

  All Job advertisements including all contents on this website is COPYRIGHTED (DMCA). Republishing without authorization is prohibited. Refer to our Content Usage Guidelines for matters related to Collaborations & Republishing of our Jobs contents.

  Click to Apply